Blog > Nehnuteľnosti > Chcem kúpiť pozemok: Ako sa vyhnúť možným rizikám?

Chcem kúpiť pozemok: Ako sa vyhnúť možným rizikám?

02.12.2018 12:12
Dĺžka čítania: 5 min.

Ak plánujete kupovať pozemok, vyhraďte si na to dostatok času. Nájsť ten správny totižto môže trvať týždne či mesiace.

Dôvodom je nielen samotné hľadanie – či už na internete, cez známych, alebo osobným vyhľadávaním, ale veľa času si vyžadujú aj činnosti spojené s kúpou pozemku. Tak napríklad, radíme vám, aby ste si vopred preverili pozemok aj vlastníka. Urobiť tak môžete cez Katastrálny portál.

Zistite si najmä, v akom registri sa pozemok nachádza (existuje register E a C, pričom E označuje pozemky bez trvalého ohraničenia v teréne a pozemky registra C sú v teréne viditeľne ohraničené), či nie sú na pozemku nejaké ťarchy (úver alebo exekúcia) a o aký druh pozemku ide.

Okrem toho, že budete skúmať list vlastníctva, kontaktuje aj obecný úrad katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza. Pošlite im žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie.

kupa pozemku lokalita

Podľa tohto dokumentu zistíte, či sa vôbec dá na pozemku stavať, a ak áno, ako môžete postupovať (dozviete sa napríklad, akú šírku a výšku môže mať váš dom).

Horšie je ale to, ak je pozemok súčasťou ochranného pásma (vedú tade rozvody) alebo chránenej krajinnej oblasti. Vtedy výstavba nie je možná.

Ak k vami vybranej lokalite neexistuje územný plán, pretože je mimo zastavanej časti obce, musíte počkať na zmenu územného plánu, čo môže predĺžiť celý proces aj o pár rokov.

Pozemok, ktorý nie je stavebný

V praxi sa stáva aj to, že osoba, ktorá si kúpi alebo už vlastní iný pozemok, ho chce dodatočne zmeniť na stavebný. Zväčša ide o pozemky, ktoré sú označené ako orná pôda, vinice, ovocný sad či trvalý trávnatý porast. Takéto územia sa dajú zmeniť na stavebné pozemky tak, že pošlete na príslušný pozemkový odbor okresného úradu žiadosť o vyňatie z poľnohospodárskeho fondu.

pozemok ktory nie je stavebny pri kupe pozemku

Ak však má pozemok rozlohu do 5000 metrov štvorcových a je súčasťou zastavanej časti obce, o vyňatie žiadať nemusíte.

Len čo bude pozemok označený ako stavebný, môže sa naň vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Ako neprísť o peniaze

Predpokladajme, že už idete kúpiť stavebný pozemok bez akýchkoľvek tiarch. Vaša ostražitosť by však nemala pominúť, pretože aj s prevádzaním peňazí sa spájajú isté riziká. Tým najväčším je, že odovzdáte peniaze predávajúcemu, ktorý si ich nechá, no pozemok na vaše meno neprepíše.

vyhodna kupa pozemku

Je tu niekoľko možností, ako sa takejto situácii vyhnúť. Jednoznačne vám neodporúčame odovzdávanie celej čiastky v hotovosti – tento spôsob predstavuje najväčšie riziko. Úplne bezpečným nie je ani bankový prevod.

Tromi vcelku podobnými spôsobmi, ako peniaze zabezpečiť, je ponechať ich v úschove u notára, advokáta alebo v realitnej kancelárii.

Predtým, ako peniaze inštitúcii vydáte, uistite sa, že má zriadený depozitný účet. Ide o účet, kde sú iba peniaze v úschove, teda sa s nimi nemanipuluje a nemôžu sa stratiť. Rátajte však s tým, že za uschovanie si musíte zaplatiť.

kupa pozemku bez straty financii

Bežným spôsobom je aj takzvaná banková vinkulácia. Ide o službu, v rámci ktorej vám banka zriadi vinkulovaný účet. Na ňom sa nachádzajú peniaze určené na zaplatenie nehnuteľnosti.

Banka tieto peniaze zablokuje na vopred dohodnuté obdobie, zväčša na dva až tri mesiace.

Po tom, ako sa doloží list vlastníctva s menom nového vlastníka a so všetkými splnenými podmienkami, sa peniaze uvoľnia predávajúcemu.

No rovnako ako pri notárskej alebo advokátskej úschove, aj v banke si za túto službu zaplatíte. Ale iste nám dáte za pravdu, že radšej zaplatíte, než by ste mali prísť o celú čiastku.