Blog > Realitné rady > Predávam byt: Kedy zaplatím dane?

Predávam byt: Kedy zaplatím dane?

S predajom bytu sa spája mnoho povinností, na ktoré nesmiete zabudnúť. Inak by sa vám predaj bytu nemusel vyplatiť.

21.08.2018 12:08
Dĺžka čítania: 5 min.

V prípade, že ste predali byt, musíte po podaní daňového priznania zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti. Existujú však výnimky, keď túto daň platiť nemusíte.

Výnimky, ktoré vás oslobodzujú od platenia dane, popisuje Zákon o dani z príjmov. Tromi základnými situáciami, keď ste ako predajca nehnuteľnosti oslobodený od platenia, sú:

  • predávate byt (nehnuteľnosť) po piatich rokoch od jej nadobudnutia,

  • predávate byt po uplynutí piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku,

  • predávate byt, ktorý ste nadobudli dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo ho zdedil váš manžel (manželka). Rovnako sa však musí preukázať, že poručiteľ vlastnil byt minimálne po dobu piatich rokov.

Predtým, než prejdeme k časti, kedy treba dane zaplatiť, vysvetlíme zopár pojmov, ktoré sme zmienili vyššie.

Nehnuteľnosť nezískate podpisom kúpnej zmluvy. Nadobudnutím bytu sa myslí zápis do katastra nehnuteľností. Preto je dátum, keď ho zapíšete, pri predaji veľmi dôležitý. Ak si to neustriehnete, môžete aj kvôli pár dňom daň zaplatiť.

Pod pojmom poručiteľ sa myslí osoba, po ktorej byt dedíte. Dedenie v priamom rade znamená, že nadobudnete byt po svojom priamom príbuznom, napríklad deti po rodičoch alebo vnúčatá po starých rodičoch. Príkladom toho, keď nejde o priame dedenie, je, ak zdedíte niečo po svojich súrodencoch.

porucitel dedicstvo nehnutelnosti

Kedy daň zaplatím?

Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje na každého, kto v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol zdaniteľný príjem viac ako 1901,67 eura. Pod pojmom zdaniteľné príjmy sa myslia všetky príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dane (v našom prípade je to napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov).

Daň zaplatíte v nasledujúcom kalendárnom roku. Teda ak ste predali byt v roku 2018, daň budete platiť v roku 2019 po podaní daňového priznania.

kedy zaplatite dan z nehnutelnosti

Celková suma, ktorú zaplatíte, samozrejme, závisí od mnohých faktorov. Dôležitá je cena, za ktorú ste najprv byt kúpili, ale aj suma, ktorú ste predajom získali. Znížiť daň môžu výdavky, ktoré ste mali pri rekonštrukcii a úprave bytu.

19-percentná daň (pri osobách s vyššími príjmami 25-percentná) sa platí zo základu dane, čo je rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou.

aka bude vysoka dan z nehnutelnosti

Modelová situácia

V roku 2014 ste kúpili byt za 65 000 eur, pričom ďalších 5 000 ste investovali do rekonštrukcie. V tomto roku byt predávate za 82 000 eur.

Suma, z ktorej zaplatíte daň 19 %, sa vypočíta takto: 82 000 - 65 000 - 5 000 = 12 000. Zo sumy 12 000 je 19 % 2 280 eur. Presne toľko v konečnom výsledku zaplatíte.

Na záver dodáme ešte dôležitú vec, ktorá vám z predaja nehnuteľnosti vyplýva. Totižto v prípade, ak nie ste oslobodený od platenia dane podľa vyššie uvedených príkladov, musíte zaplatiť aj zdravotné odvody.

priprava na dan z nehnutelnosti

Výška poistného predstavuje 14 % zo základu dane, čiže z rozdielu, ktorý sme v uvedenom príklade vypočítali na 12 000 eur. 14 % z tejto sumy je 1 680 eur, ktoré odvediete do zdravotnej poisťovne.

Toto všetko svedčí o tom, že predávanie bytu v sebe nesie mnoho povinností, na ktoré nesmiete zabúdať. Inak by sa to nemuselo vyplatiť.

Ak chcete predať byt a nie ste si istí, či to sami zvládnete, obráťte sa na našu realitnú kanceláriu Charles. Radi vám pomôžeme, a to nielen s otázkou týkajúcou sa daní.